Algoritma ve kodlama derslerinde amacımız: çocuklara hayatları boyunca kullanacakları problem çözme, muhakeme, karar verme ve uygulamaya yönelik bir eğitim metodolojisi kazandırmaktır. Kodlama ve algoritma ile çocuklar; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilme becerisini kazanırlar.

Çünkü; çocuklar algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar.

Algoritma ve Kodlama Eğitimleri

Kodlama bu devrin alfabesi konumundadır. Etrafımızda gördüğümüz “akıllı” her nesnenin arkasında kodlamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Teknolojinin içine doğan bu nesli de bu yeni dile aşina kılmak için; tıpkı yabancı bir dil gibi erken yaşta algoritma ve kodlama eğitimin temellerini vermek durumundayız.    Kendi kuralları olan bu yeni dilin okul öncesi çocukların bilişsel yük kapasitelerine uygun olarak nasıl aktarılacağı konusunda KMA olarak önemli çalışmalar yürütüyoruz.