Danışmanlık

Küçük Mühendisler Atölyesi olarak,  vermek istediğimiz eğitimlerle eğiticilere; geliştirdiğimiz yöntem ve araçlarla kodlamanın mantığını vermeyi hedeflemekteyiz.

Kodlama ve algoritma ile çocuklar;

 • problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi,
 • sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar.

Bu sebeple erken yaşta bu eğitimin içerisinde olmak çocukların zihinsel gelişimlerinde gözle görülür farklar ortaya koymaktadır.

Okul öncesi dönemden itibaren (4 yaş ve üzeri) bu eğitimlere başlanması bilimsel bir gerçekliktir.

Bedensel ve somut (materyallerle) kodlama da diyebileceğimiz metot ile algoritma mantığı verilmektedir.

Ülkemizde kodlama ve robotik eğitimi adına hazırda var olan robot ve kitler kullanılarak çocuklara eğitimler verilmeye çalışılmaktadır.

Söz konusu eğitimler herhangi bir metot ve ölçüm içermemektedir. Var olan uygulama nedeniyle çocukların, yapılan faaliyetin mantığını anlaması mümkün değildir.

Bu sebeple geliştirdiğimiz özgün yöntem ve araçlarla kodlamanın mantığını vermeyi hedeflemekteyiz.

Eğitici eğitimleri ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim içeriği:

1. GÜN

10.00-13.00 Ne yapıyoruz ve Neden yapıyoruz (Algoritmik Düşünme-Computational Thinking)?

 • Algoritma nedir?
 • Düşünce ve Algoritma İlişkisi
 • Neden Algoritma eğitimi okul öncesi eğitim sistemi içerisinde yer almalıdır?

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-17.00 Nasıl işliyoruz?

 • Çocuklarda hazır bulunuşluluk değerlendirmesi
 • Bedensel kodlama nedir? Nasıl uygulanır?
 • Duyusal kodlama nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

 

2. GÜN

10.00-13.00 Nasıl işliyoruz?

 • Materyal ile somut kodlama (embodied coding) nedir?
 • Neden somut kodlama yapılmalıdır?
 • Kodlama seti ile çocuklar nasıl çalışır?
 • Fonksiyon nedir? Nasıl okul öncesi dönemde aktarılır?
 • Somut kodlama Uygulamaları

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-17.00 Nasıl işliyoruz?

 • Ekransız hazır kodlama robotlarının algoritma öğretimindeki yeri nedir?
 • Hazır sistemler ile pratik uygulamalar nasıl gerçekleştirilir?