Kodlama

Erken Yaşta Kodlama Eğitimi Nasıl Verilmeli?

Erken Yaşta Kodlama Eğitimi

Küçük mühendisler atölyesi Ankara’da anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine algoritma ve kodlama eğitimi vermek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Algoritma ve kodlama derslerinde amacımız: Onlara hayatları boyunca kullanacakları problem çözme, muhakeme, karar verme ve uygulamaya yönelik bir eğitim metodolojisi kazandırmaktır.

Bunu yaparken de karşılaşacakları problemlerde kullanabilecekleri üç seviyeli bir yaklaşım (problem tanımı, algoritma geliştirme ve uygulama) tarzına aşina kılmak çabası içindeyiz.

Neden Algoritma ve Kodlama

Neden kodlama öğrenmeliyiz?

Kodlama ve algoritma ile çocuklar; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar.

Çünkü; öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar.

Programlama dilinin aynı yabancı dil gibi erken yaşlarda alınması gerektiğine inanıyoruz. Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu fikrinden hareketle bu becerileri erken yaşta edinmenin de ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kodlama bu devrin alfabesi konumundadır. Etrafımızda gördüğümüz “akıllı” her nesnenin arkasında kodlamaya ihtiyaç bulunmaktadır. İnsanlık yaklaşık olarak son yarım yüzyılda tıpkı yazının icadı gibi yeni bir dil icat etmiştir.

Ancak bu dil makinelerin/bilgisayarların haberleşmesi yani kendi aralarında iletişim kurması için geliştirilen bir dil konumundadır. Biz bu dile kodlama diyoruz.

Kendi hayatımızda da birebir şahit olduğumuz teknolojik gelişmelere bakınca bakınca bu dilin büyüme hızının muazzam olduğu görülmektedir.

Bizden farklı olarak teknolojinin içine doğan yeni nesili bu dilin dışında tutmanın mümkün gözükmediğini düşünüyoruz.

Önemli olan kendi kuralları olan bu yeni dilin nasıl aktarılacağı: Küçük Mühendisler Atölyesi olarak biz bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoruz.