Küçük Mühendisler Atölyesi olarak,  vermek istediğimiz eğitimlerle eğiticilere; geliştirdiğimiz yöntem ve araçlarla kodlamanın mantığını vermeyi hedeflemekteyiz.

Kodlama ve algoritma ile çocuklar; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Bu sebeple erken yaşta bu eğitimin içerisinde olmak çocukların zihinsel gelişimlerinde gözle görülür farklar ortaya koymaktadır.

Okul öncesi dönemden itibaren (4 yaş ve üzeri) bu eğitimlere başlanması bilimsel bir gerçekliktir.

Bedensel ve somut (materyallerle) kodlama da diyebileceğimiz metot ile algoritma mantığı verilmektedir.

Ülkemizde kodlama ve robotik eğitimi adına hazırda var olan robot ve kitler kullanılarak çocuklara eğitimler verilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu eğitimler herhangi bir metot ve ölçüm içermemektedir. Var olan uygulama nedeniyle çocukların, yapılan faaliyetin mantığını anlaması mümkün değildir. Bu sebeple geliştirdiğimiz özgün yöntem ve araçlarla kodlamanın mantığını vermeyi hedeflemekteyiz.