Somut kodlama (embodied coding)  ile soyut düşünme becerisi isteyen problem çözme, algoritma kurma ve kodlamanın sebep olduğu bilişsel yükün araçlara aktarılarak azaltılması ve bu sayede öğrencilerin karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebilmesi hedeflenmektedir.

Bunun içinde izleyeceğimiz adım içerisinde özellikle okul öncesi dönemin kavrama anlayışına uygun olarak hazırladığımız somut kodlama araçları ile algoritma temelinin öğrenilmesini sağlıyoruz.

Bu araçlar yardımı ile okul öncesi dönemde bulunan bir çocuk algoritmada kullanılan fonksiyon gibi karmaşık bir konuyu bir metot takip ederek çözümleyebilmektedir.